SKARABORGS BEAGLEKLUBB

Nästa utställning i Skaraborg är 2024

mer information kommer senare.

 

Anmälan skickas till 

Lars Hallberg

Batterigatan 13G

415 16 Göteborg

Tel: 076-163 35 39 

Mail: lars_zteno@hotmail.com

 

För deltagande krävs att du är medlem i Svenska Beagleklubben, att din hund är från 4 månader och är vaccinerad enligt gällande bestämmelser.

 

Anmälningsavgifter betalas in på pg. 62 98 50 - 9 

Valpklass/inoff         4-9 mån       200 kr

Juniorklass              9-18 mån     300 kr

Unghundsklass       15-24 mån   300 kr

Jaktklass                 15 mån-       300 kr

Öppenklass             15 mån -      300 kr

Championklass        15 mån -     300 kr

Veteranklass             8 år -          200 kr

 

Vid anmälan av flera hundar fås rabatt från hund nr 2 med 25 kr, hund nr 3, 50 kr.

 

Anmälningsblankett

Länk till dokument med resultatet