SKARABORGS BEAGLEKLUBB

 

 

Vandrings priser 2023-2024 Skaraborgs Beagleklubb

 

 

 

1.Leta's memorial - vandringspris skänkt av Petrus Kastenman till minne av hans duktiga och hållbara Leta, Klubbens första elitetta-hund. Vandringspriset tilldelas den uppfödare tillhörig klubben vars uppfödningar under verksamhetsåret samlat flest poäng beträffande hare vid klubbens fastadrevprov & drevprov vid annan tidpunkt.

 

Åretspristagare: Akterstigens Kennel äg Stig Bertilsson

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2.Doggy VP- Tilldelas bästa harhund vid fasta drevprov i november i klubbens regi.

 

Åretspristagare: SE35046/2021 Bassestugans Ella äg Hasse Hultgren

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

3.Skaraborgs Beagleklubbs VP - Tilldelas bästa hund vid fasta drevprov i nov.

 

Åretspristagare: SE36118/2021 Krut äg Karl-Mikael Bremer

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

4.Jägarförbundet Skaraborgs HP -Tilldelas ung lovande hund tillhörig klubben och som startat på klubbens jaktprov.

 

Åretspristagare: Ingen pristagare

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

5.Skaraborgs Beagleklubbs HP - Tilldelas bästa råhund vid klubbens fasta drevprov i nov.

 

Åretspristagare: SE36118/2021 Krut äg Karl-Mikael Bremer

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

6.Klubbmästare - Tilldelas bästa hund vid klubbens fasta drevprov i januari, tillhörig klubben.

 

Åretspristagare: SE11926/2016 Ansarebos Ester äg Ove Nilsson

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

7.Guttens Rävpris - Tilldelas bästa rävhund under hela säsongen. Graveras med år, hund och hundägare. Priset är ett vandringspris och skall utgå till säsongens bästa rävhund enligt kollegiets bedömning. Provet skall erövras av samma hundägare 3 gånger för att behållas för alltid med minst 2 olika hundar.

 

Åretspristagare: SE36118/2021 Krut äg Karl-Mikael Bremer

 

8.Svenska Foders VP - Tilldelas bästa hund vid fasta drevprov i januari.

 

Åretspristagare: SE11926/2016 Ansarebos Ester äg Ove Nilsson

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

9.Skaraborgs Beagleklubbs VP - Tilldelas bästa råhund vid klubbens fasta drevprov i januari.

 

Åretspristagare: Ingen pristagare

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

10.Skaraborgs Beagleklubbs VP - Tilldelas bästa allroundhund inom klubben.

 

Åretspristagare: SE11926/2016 Ansarebos Ester äg Ove Nilsson

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

11.Petrus Kastenmans harpris - Priset skall stå under styrelsens ansvar och skall uttdelas på fast drevprov & drevprov vid annan tidpunkt jaktprov samt graveras med år, hund och hundägare. Priset är ett vandringspris och skall utgå till säsongens bästa harhund enligt kollegiets bedömning. Provet skall erövras av samma hundägare 3 gånger för att behållas för alltid med minst 2 olika hundar. Vid bedömningen skall RR vara en merit. I övrigt om klubben upphör eller ändras bör styrelsen handla enligt donatorns önskan.

 

Åretspristagare: SE11926/2016 Ansarebos Ester äg Ove Nilsson

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

12.Skaraborgs Beagleklubbs VP - Tilldelas bästa hund vid drevprov vid annan tidpunkt prov under hela säsongen.

 

Åretspristagare: SE43012/2020 Lystra äg Stig Bertilsson

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

13.Skaraborgs Beagleklubbs VP - Tilldelas bästa han-hund som startat på klubben prov under hela säsongen.

 

Åretspristagare: SE36118/2021 Krut äg Karl-Mikael Bremer

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

14.Sävshults kennel VP – Gunnarsjöharen: Hund tillhörande Skaraborgs Beagleklubb äger rätt att tävla om priset. Minst två starter per provsäsong.

 

Poängberäkning för priset:

 

SM-poäng + Egenskapspoäng enligt drevprovsreglerna.

 

Resultatet vid de olika starterna slås samman och ett medelvärde räknas fram.

 

Om hunden startat fler än två gånger skall samtliga starters poäng divideras med antalet starter.

 

Vid lika poäng vinner hund med högst SM poäng.

 

Om poängen fortfarande är lika vinner den yngsta hunden.

 

Vandringspriset erövras för alltid med tre inteckningar och med två olika hundar.

 

Åretspristagare: SE11926/2016 Ansarebos Ester äg Ove Nilsson