SKARABORGS BEAGLEKLUBB

 

Skaraborgs Beagleklubb fyllde 40 år 2023!

Skaraborgs Beagleklubb firade 40 år i samband med klubbens årsmöte i Vinköls bygdegård. Drygt en tredjedel av klubbens nära 100 medlemmar samlades för ett lite extra festligt årsmöte med bubbel, god mat och en uppskattad historisk återblick.

Efter sedvanliga årsmöteförhandlingarberättade Skaraborgs första ordförande Claes Läth kort om beagelns historia i Sverige. På 40- och 50-talet fanns mycket få beaglar och dessa var då importerade från England. Att jämföra med antal inregistrerade hundar idag som är 300 st.

Under 60- och 70-talet var knappt hälften av de inregistrerade beaglarna jaktprovsmeriterade. Glädjande är att i dag är i stort sett samtliga det, sade Claes.

Beaglarna hade tidigare ingått i stövarklubben men 1953 såg behovet av en egen klubb och Svenska Beagleklubben bildades av bland andra Sten Persson och Claes Grill. Lokalavdelningen Västsvenska beagleklubben hade väl stort upptagningsområde och avstånden blev därför opraktiskt långa och 1983 bildade de många skaraborgarna den klubb som finns idag. Ordföranden har i turordning varit: Claes Läth, Lars-Erik Magnusson, Björn Åkesson, Leif Mellgren och de senaste elva åren sittande Micael Algotsson. 

Säsongen 2022-23 har 22 hundar startat på drevprov, av dessa har 15 gått till pris. Under mötet delades många priser ut, bland annat till säsongens bästa allround- och rådjurshund J Krut, ägare Karl-Mikael Bremer. De flesta harpriserna gick till Akterstigens Ellie, ägare Börje Frii. Klubben fortsätter att satsa på drevprov och utställning, som viktiga underlag till avelsarbetet.

Championatparaden på Skaraborgs samtliga champions sedan 1983 håller i skrivande stund på att uppdateras och är något unikt i beaglesverige. Det vill säga en samling filmer med alla hundar som blivit champions under 40 år, intresserade hittar dessa under namnet ”Skaraborgs Beagleklubb Championhundar” på Youtube.

Skaraborgs Beagleklubbs första ordförande Claes Läth flankeras av nuvarande styrelse. 

Ordf. Micael Algotsson tillsammans med Claes Läth, som var med och grundade klubben 1983.

Ordf. Micael Algotsson välkomnar Börje Frii, ägare till Akterstigens Ellie, som kammade hem flera av kvällens priser.

Årets uppfödare 2022-23, Stig Bertilsson och Helena Hallberg, Akterstigens kennel.

 

 

 

 

Skaraborgs Beagleklubb verksamhetsberättelse                                              för verksamhetsåret 2021 fram till årsmötet 2022

Styrelse

Styrelsen har haft följande sammansättning, Ordförande Micael Algotsson, Vice Ordförande Bengt Johnsson, Sekreterare Ulf Beckman, Kassaförvaltare Kent Persson, Ledamot Stig Bertilsson, Suppleanter, Torbjörn Berg Tony Karlsson.

Avelsrådet

Har haft följande sammansättning Ulf Beckman, Stig Bertilsson

Styrelsemöten under verksamhetsåret

Styrelsen har haft 5 st protokollförda möten (Skype) Samt ett möte med övriga klubbar i region syd i april (skype), där vi tar upp frågor som berör jaktprov, regionsuttagning och frågor som behöver lyftas till centralstyrelsen.

Medlemsantalet

Antalet medlemmar var vid årets slut ca 88 st, styrelsen uppmanar till att fortsätta värva medlemmar.

Ekonomi

Klubbens Ekonomi hänvisas till kassaförvaltarens rapport.

Utställningen

Utställningen på Läckö genomfördes tillsammans med Skaraborgs Dreverklubb lockade 17 st startande hundar, utställningsansvariga och kioskansvariga gjorde ett bra arbete som genomförde detta arrangemang i blåsvädret. Ekonomiskt och arrangörsmässigt var till belåtenhet hos alla i styrelsen. Vinnarna SE36348/2017 J Dalaskogarnas Bianca E, 1 kk, 1 Btkl, Cert, BIR ägare Kristian Granfeldt, Ninnie Granfeldt, SE44490/2018 J Gps-Gustaf E, 1 kk Ck, 1 Bhkl, Cert, BIM ägare Peder Karlsson

 

Domarträff

Domarträffen genomfördes i september i Gökhem 2021, 4st Beagledomare och ca 10 st dreverdomare delade upp sig på respektive hundar. Efter ett antal timmar i skogen återkom ekipagen till bygdegården i Gökhem där diskussioner om dagen som varit. En reflektion av dagen är att inga dreverdomare vill prova på att döma en Beagle om än för en kort dag, kanske bättre att vi träffas i vår klubb själva och ev bjuder in några få utvalda domare ifrån de andra raserna.

 

 

Har SM tävlingar

Måndag och tisdag den 15 – 16 november avgjordes tävlingarna i trakten av Kalix. Provrutorna som arrangören ställde till förfogande visade sig innehålla bra med hare. Dag 1 så reste alla nio hundar hare och det presterades inte mindre än 6 st ettor varav en hund Snillabygdens Isabella stod för prestationen att erhålla en sk. Dubbeletta. Resultaten dag 1 var så bra att samtliga hundar var aspirant på SM-titeln. Allt eftersom hundekipagen kom in från skogen stod det klart att även dag 2 var det mycket bra resultat även dag 2 6 st ettor varav en sk. Dubbeletta. den togs denna gång av Börjelslandets Bärta. Vid slutsummering av resultaten blev Börjelslandets Bärta SM-vinnare, se prispallen nedan.

  1. Börjelslandets Bärta
  2. Snillabyggets Isabella
  3. Vistenas Challe

Klövvilts SM

Inställd 2021 pga av att det fanns ingen som ville arrangera och region syd har genomfört de tävlingar som har varit inga andra regioner verkar kunna genomföra arrangemanget. Den här tävlingsformen kommer troligen att läggas ner fram tills att någon vill ta på sig att arrangera tävlingen.

Småhunds SM

I år var det åter dags för Småhunds SM efter att tävlingen var inställd 2020 på grund av pandemin som vi tyvärr fortfarande dras med. Efter att ha tävlingen har hållit till i Ydre några år så var arrangemanget nu flyttat till de östra delarna av Kronoberg i Högsby kommun. Fina provmarker och en fantastiks förläggning på Staby Gårdshotell. Resultat för våra hundar Maliwicks After Eight 1+2 Rå, Hebbelyckans Zvea 1+2 Rå och slutligen den enda RR hunden i tävlingen, Trökans Maya lyckades inte få upp någon hare. Dock jobbade Maya på i 7 timmar med att söka haren, tyvärr så fanns det inte några harslag som var nog intressanta troligen så ställde väderomslaget till det för henne. Vinnare av tävlingen var en drever som heter Hölatoppens Medley med 99 SM poäng, Dreverklubben vann också lagtävlingen före Basset, Tax, Beagle

Nordiska mästerskapen

Kommer ifrån Finland och heter PERÄPÖKSÄN PAUKKU

Svenska placeringar enligt följande

SE 16647/2016 SE J(HA)CH VISTENAS CHALLE Ägare Barbro o Håkan Andersson Placering 3:a

SE 30136/2017 J ANSAREBOS MIMMI Ägare Magnus Arvidsson Placering 5:a

SE 17367/2016 SE J(HA)CH LENNON Ägare Steve Nilsson Placering 9:a

 

 

 

Drevprov

Klubbens två drevprovskommissarier har skött sina åtagande under 2021-2022 bra, fast drevprov anordnades v 47 2021, v4 2022. Sammanlagt har det startat 29 hundar i klubbens regi, vi kan konstatera att vädret ställde till det för många hundar under januariprovet. För övrigt kan man konstatera att vi fortfarande har ett stort intresse för jaktprov. Uttagna hundar till regionsuttagning 2022 ifrån Skaraborg är SE11926/2016 Ansarebos Ester ägare Ove Nilsson, SE 43137/2017 Akterstigens Ellie ägare Börje Frii.

 

Utdelning av Hederspriser, Vandringspriser Jaktprov 2021-2022

 

Klubbmästare: SE11926/2016  Ansarebos Ester ägare Ove nilsson

Letas memoriam: Ove nilsson Trökans kennel

Doggy VP (bästa harhund nov provet) SE 38298/2015 Sävshults Vera, ägare Lennart Bertilsson

Skaraborgs Beagleklubbs VP: (bästa hund nov prov) Skaraborgs Beagleklubbs VP:                            SE 38298/2015 Sävshults Vera, ägare Lennart Bertilsson

Skaraborgs Beagleklubbs HP: (bästa råhund i nov) Ingen

Skaraborgs VP: (bästa hanhund under säsongen) J Trökans Milton, ägare Ebbe Falkmar

Jägarförbundets Västra Götalands HP: J Akterstigens Lysa ägare Tommy Holmberg

Svenska Foders VP (bästa harhund januari prov)  

Guttens rävpris VP: SE39099/2017 Östra Hults Agda ägare Hasse Hultgren

Petrus Kastenmans pris (bästa harhund under hela säsongen) SE11926/2016 Ansarebos Ester ägare Ove nilsson

Skaraborgs VP:( bästa Rå hund i Januari ) J GPS-Gustaf, ägare Peder Karlsson

 

 

 

Med vänlig hälsning styrelsen

 

 

 

Rapport från avelsråden för verksamhetsåret 2021 fram till årsmötet 2022.

 

Årets valpkullar:

 SJCH Östra Hults Agda (ägare Hans Erik Hultgren ) parades med SJCH Dilshagens Bazze och fick sex valpar ( 5 hanar och 1 tik).

SJCH Ansarebos Mimmi ( ägareMagnus Arvisson ) parades med J GPS-Gustav och fick sex valpar (3hanar och 3 tikar ).

SJCH Vistenas Allis ( ägare  Sören Storm) parades med J Sävshults Ville och nedkom med fyra valpar ( 3 hanar och 1 tik ).

SJCH Sävshults Vera (ägare Lennart Bertilsson )  parades med J Ansarebos Zacko och fick åtta valpar ( 4 hanar och 4 tikar).

Planerade parningar:

J Akterstigens Ellie  (ägare Börje Frii ) planeras att paras. Hane ej bestämd. Gryningstimmens Ymer eller Caliber Frans ligger bra till?

Nyblivna jaktchampion på hare Ansarebos Ester ( ägare Ove Nilsson ) väntar också på parning , eventuellt med J Herman en son till Storjordens Molle.

 J Trökans Maya planeras att paras . Hane ännu ej bestämd. Det lutar åt Sävshults Yacko eller Norhams Fido .

En lista med samtliga testade hundar avseende MLS och Lafora Ep återfinns på Svenska Beagleklubbens hemsida. Likaså information om provtagning på dessa sjukdomar. För att annonsera i Beagle och på hemsidan måste statusen på föräldradjuren vara känd.

Som tidigare år har vi fått flera förfrågningar på valpar. Både har, räv och rådjursdrivare har efterfrågats. Avelsbasen för rena harlinjer tycks krympa för vart år. Vi har även tillfrågats av tikägare  i andra lokalavdelningar om de hanar som finns i Skaraborg.

 

 

Ulf Beckman                                                                 Stig Bertilsson